Platsen utanför

De finns i urberget under dina fötter, bakom det ombyggda husets tegelfasad och bland resterna från en utbränd husgrund i skogsdungen. De finns i ditt minne. Alla de ställen som är viktiga delar av din historia och det moderna samhället – samtidigt som de inte är det. 

Välkommen till Platsen utanför.  

“Places of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in reality.”

Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, Foucault 1967