Inifrån Ågesta

Filmerna producerades i samband med den industrihistoriska dokumentation av Ågestaverket som gjordes 2005-2007 av Stockholms läns museum, Tekniska museet och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Fotograf Anna Gerdén

Kontrollrum
Laddmaskinens manöverbord i reaktorhallen
Reaktorhall
Huvudvärmeväxlare med mera
Reaktorhall