Atomer till vardags

Ågestaverket byggdes i en tid som präglas av teknikoptimism. När AB Atomenergi, ett halvstatligt bolag, bildas för att “inom landet bedriva prospektering och utvinning av material för utnyttjandet av kärnenergin samt för att bygga kärnreaktorer till forskningens och näringslivets tjänst” är det först och främst en ambition att med hjälp av den fantastiska atomenergin säkerställa vårt energibehov.

AB Atomenergi är ursprunget till dagens Vattenfall och det är först på 1980-talet och i samband med folkomröstningen om kärnkraft som atomoptimismen ifrågasätts på allvar.

Satsningarna på atomenergi, industriell tillväxt och nödvändig teknisk utveckling var kostsam. 1963 uppger AB Atomenergis direktör E G Malmlöw att totalkostnaden för enbart Ågesta uppgår till 200 miljoner. “Därvid inräknas allt med projektet sammanhängande forsknings- och utvecklingsarbete”. I dagens penningvärde motsvarar det beloppet 2 miljarder kronor.

Teknikoptimismen sätter spår också i Ågestas arkitektur och planering. Ett genomarbetat modernistiskt uttryck speglar de idealen och det moderna samhällets framväxt.

För att informera om de nya tekniska landvinningarna producera AB Atomenergi kampanjer och filmer. En av dem ser ni här ovan.